Politica de Confidentialitate

Politica cu privire la prelucrarea datelor personale

Prezenta pagină web (www.vivacity.ro) este proprietatea societății HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Valeriu Bologa, nr.3, tronson 2, sp.com.2, et. parter, jud. Cluj cod de identificare in scopuri de TVA RO24040665, număr de ordine in Registrul Comerțului J12/545/2012 (denumire comercială „Vivacity”).

In cadrul acestei Politici de prelucrare a datelor personale, termenii folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au următorul înțeles:

Noi sau VivaCity înseamnă: HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL
Dumneavoastră înseamnă: persoana fizică sau juridică ce accesează, navighează și utilizează Website-ul;
Website-ul înseamnă: paginile de internet disponibile la adresa www.vivacity.ro împreună cu toate subpaginile lor;

Generalități

Scopul acestei Politici este de a vă informa despre modul in care prelucram datele dumneavoastră personale, in contextul in care, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare RGPD), avem calitatea de operatori de date personale, iar Dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importanta pentru noi, astfel încât ne propunem sa asiguram transparenta cu privire la practicile de prelucrare precum si securitatea acestora.

 • Prelucrarea datelor personale

Ce date prelucrăm de la dumneavoastră si in ce scop?

Datele personale pe care le prelucrăm de la Dumneavoastră

– unele informații tehnice precum  adrese IP, locația geografica, setări de browser, sistem de operare utilizat, setările privind locația și ora, modalitatea de utilizare a Website-ului și altele asemenea. Prelucram aceste date in interes legitim sau cu acordul dumneavoastră (atunci când se aplica), cu scopul de a opera si a îmbunătăți funcționalitățile site-ului nostru, pentru asigurarea securității acestuia, pentru analiza aspectelor legate de vizitatori si preferințe de navigare precum si pentru a oferi materiale de marketing personalizate  În scopul de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noştri, site-ul poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea şi urmărirea preferinţelor dumneavoastră. Spre exemplu, putem folosi cookie-uri pentru a vă putea furniza informaţii şi servicii bazate pe preferinţele pe care vi le-aţi exprimat în vizitele dumnevoastră anterioare pe site. Pentru mai multe detalii, accesați Politica Cookies

– unele date de identificare, date de contact, cum ar fi numele și prenumele, email-ul și numărul de telefon, în măsura în care optați pentru a le furniza direct sau prin intermediul Website-ului pentru a vă putea contacta. .- orice alte date pe care ni le furnizațisau le accesăm și care, datorită caracteristicilor lor, ne permit să vă identificăm, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon, fie că se realizează în scopuri de navigare pe site-ul nostru web, prezentare a produselor noastre, ofertare a serviciilor/produselor pe care le comercializăm, sau chiar înregistrarea unor sugestii/reclamaţii/solicitări/întrebări venite din partea dumneavoastră

– atunci când suntem in decurs de încheiere a unui contract intre noi si dumneavoastră, vom prelucra toate datele necesare pentru încheierea contractului

– In interes de recrutare, prelucrăm datele dumneavoastră personale incluse in CV, precum: date legate de studii, istoric angajări, competente, etc.

Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal?

 • Pentru a răspunde la mesaje, întrebări, reclamaţii şi/sau solicitări de oferte, pe care ni le trimiteţi, respectiv pentru a procesa cele enumerate
 • Pentru a vă putea comunica informaţii importante, în legătură cu serviciile şi produsele pe care le comercializăm
 • Pentru iniţierea şi desfăşurarea unei relaţii contractuale sau de afaceri
 • Pentru a vă informa despre noile noastre servicii și produse, sau despre modificările aduse acestora, inclusiv direct marketing
 • Compilarea de statistici privind utilizatorii
 • Securitatea și îmbunătățirea site-ului nostru,a serviciilor și a produselor pe care le comercializăm

În măsura în care, după citirea prezentei politici, nu veți dori să ne furnizați anumite informații obligatorii, se poate ajunge în situația în care nu veți putea utiliza anumite funcții sau servicii disponibile pe site-ul nostru. De exemplu pentru a putea formula o cerere de ofertă sau pentru a înregistra o sugestie, un comentariu, o reclamaţie este necesar să completaţi anumite/toate câmpurile formularului pus la dispoziţia dumneavoastră. În măsura în care refuzaţi furnizarea datelor cu caracter personal solicitate, HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL îşi rezervă dreptul de a nu vă oferi acces la respectivele funcţii ale site-ului.

Transmiterea datelor personale către terțe persoane

Din motive organizatorice ce țin de interesul nostru legitim (ex: accesare resurse comune, punere la dispoziție de facilitați IT precum stocare date, pentru a proteja drepturile și bunurile societatii noastre și a afiliaților acesteia aceasta include schimbul de informații în scopul protejării împotriva fraudei și al reducerii riscului de credit, etc.), informații legate de datele dumneavoastră personale pot fi accesate si de către alte persoane afiliate grupului HERCE din care facem parte, inclusiv compania mama. Putem divulga datele dumneavoastră personale către alte persoane afiliate grupului HERCE din care facem parte, inclusiv compania mama și către terțe societăți cu care colaborăm, precum VIVACITY REAL INVESTMENT SRL sau GRANADA ASSETS SRL pentru executarea unui contract la care sunteți parte, pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR) cât și în interesul nostru legitim pentru desfășurarea obiectului de activitate (art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR).

De asemenea, este posibil ca alte terțe părți sa aibă acces la datele dumneavoastră personale, in măsura in care acest lucru este necesar in desfășurarea activităților contractate. Astfel, este posibil sa divulgam date personale către furnizori de produse si servicii IT (mentenanță, aplicații si sisteme software, securitate) sau marketing (analiza, promovare).

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră către diverse autorități, instituții publice, avocați, companii de asigurare, auditori, consultanți externi doar in măsura in care este nevoie ca acestea sa fie cunoscute sau prelucrate conform cerințelor legale aplicabile.

Pot fi situații in care vom fi nevoiți sa divulgam datele dumneavoastră personale atunci când este necesar conform unei cerințe legale sau când este necesar sa protejam un interes vital (al dumneavoastră sau a unei alte persoane fizice). De asemenea, aceasta situație poate fi aplicata si in cazul in care este necesar pentru stabilirea si exercitarea dreptului nostru de apărare in fata unor reclamații / litigii.

Retenția datelor

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru realizarea scopurilor indicate în secțiunea „ Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal?” , ținând cont de legislația aplicabila si de normele interne de păstrare. In cazul procesului  de recrutare, vom reține CV-ul dumneavoastră pe o perioada de pana la un an după încheierea campaniei de recrutare. După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmează a fi (i) distruse(iii) transformate în date anonime și păstrate exclusiv pentru scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică.

Securitatea datelor

Prin implementarea de masuri specifice de securitate a informațiilor, protejam datele dumneavoastră personale pe care le prelucram.

Datele dumneavoastră personale nu părăsesc spațiul UE, dar daca va fi cazul, ne vom asigura ca transferul se va face doar in mod legal din punct de vedere al protecției datelor (ex: acolo unde exista decizii de adecvare, Privacy Shield, sau clauze contractuale specifice, etc.).

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiul legal pentru colectarea şi procesarea datelor cu caracter personal depinde de contextul specific în care sunt colectate.

De regulă, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimţământului exprimat în acest sens,  (art. 6, par. 1, lit. a din RGPD), pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră (art. 6, par. 1 alin. b din RGPD) sau în vederea realizării intereselor noastre legitime cum sunt cele referitoare la realizarea obiectului de activitate, identificarea de noi clienți, îndeplinirea strategiei de marketing, efectuarea unor analize asupra traficului de pe Website și altele asemenea (art. 6, par. 1, lit. f din RGPD).

În unele cazuri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care se referă la noi cum sunt obligațiile legale referitoare din materie fiscală sau cele referitoare la ținerea contabilității și altele similare (art. 6, par. 1, lit. c din RGPD)sau pentru protejarea intereselor dumneavoastră esenţiale sau a intereselor esenţiale ale unei alte persoane (art. 6, par. 1, lit. d din RGPD).

Comunicările electronice in scop comercial tip newsletter le vom realiza doar cu consimțământul dumneavoastră.

Care sunt drepturile dumneavoastră

Puteți oricând să ne contactați în vederea exercitării drepturilor descrise în continuare, la oricare din coordonatele noastre de contact enumerate la finalul prezentei politici de confidențialitate A) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate

Aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința Dumneavoastră și informații cu privire la:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 • categoriile de destinatari ai datelor;
 • durata de stocare a datelor;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor prelucrate ori dreptul de a restricționa sau de a vă opune cu privire la prelucrarea acestora;
 • dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP.

B) Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obţine din partea HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care datele cu caracter personal au fost prelucrate, aveti dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.C) Dreptul la restricţionarea prelucrării

Aveți dreptul de a obţine din partea HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL restricţionarea prelucrării în cazul în care:

 • exactitatea datelor cu caracter personal este contestată, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor respective.
 • prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ştergerii datelor colectate, solicitând în schimb restricţionarea utilizării acestora.
 • în cazul în care HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării dar utilizatorul i le solicită
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă,
 • utilizatorul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale utilizatorului

D) Dreptul la opoziţie 

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal. HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL nu mai prelucrează de la acel moment datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL demonstrează că are motive temeinice, legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate, fie că este vorba despre apărarea unui interes legitim sau drept al său, fie că este vorba despre o obligaţie legală care impune prelucrarea datelor cu caracter personal în continuare.

E) Dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Aveți dreptul de a obţine din partea noastră ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Operatorul www.vivacity.ro îşi asumă obligaţia de a şterge respectivele date cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se iveşte unul dintre următoarele motive:

– în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost furnizate/colectate (exceptând situaţia în care există o obligaţie legală care impune prelucrarea datelor cu caracter personal în continuare);

– utilizatorul şi-a retras consimţământul pe baza căruia prelucrarea a avut loc;

– utilizatorul se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în  ceea ce priveşte prelucrarea;

– datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului sub incidenţa căruia se află acesta.

În situaţia în care am transmis datele cu caracter personal unor terţe persoane dintre cele prevazute in prezenta politica şi avem obligatia de a le sterge, operatorul www.vivacity.ro, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa partenerii contractuali care prelucrează la rândul lor respectivele date cu caracter personal că utilizatorul a solicitat ştergerea lor.

Acest drept nu este un drept absolut. În anumite situații nu putem da curs solicitării Dumneavoastră. Spre exemplu, nu putem proceda la ștergerea datelor în cazul în care avem obligația legală de a le păstra pentru o anumită perioadă, cum este cazul obligațiilor legale care ne impun să păstrăm datele pentru perioada prevăzută de lege, din rațiuni fiscale și de contabilitate.F) Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere 

Dacă utilizatorul este de părere că HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, acesta ne poate contacta. De asemenea, utilizatorii au dreptul de a adresa o plângere autorităţii de supraveghere competente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

G) Dreptul de a porta datele cu caracter personal prelucrate

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și le avem în privința Dumneavoastră, în condițiile descrise de art. 20 din Regulamentul GDPR.

H) Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

În orice moment, aveți dreptul de a vă modifica sau retrage consimțământul/acordul cu privire la prelucrarea datelor pe care ni le-ați furnizat.Trebuie să aveți în vedere că în acest caz este posibil să nu mai putem derula relațiile comerciale cu Dumneavoastră. Totodată, trebuie să aveți în considerare și faptul că, în urma modificării sau retragerii consimțământului acordat, este posibil ca acest lucru să nu afecteze prelucrările de date efectuate anterior sau să nu determine ștergerea anumitor date pentru care Societatea are o obligație legală de prelucrare sau un interes legitim în păstrarea acestora.

În măsura în care vom aduce modificări semnificative acestei Politici de confidențialitate, în special cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom solicita să reînnoiți acordul cu privire la prezentele Condiții de utilizare înainte ca aceste modificări să se aplice efectiv.

Clauza de continut (disclaimer):

Promotorul legal isi rezerva dreptul de a modifica informatiile si aplicatiile pe care le ofera pe acest Site, oricand si fara anuntarea prealabila a utilizatorilor.

Imaginile produselor prezentate pe Site sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in orice mod (dimensiuni, dotari, orientare, aspect, etc) de imaginile produselor livrate, acestea putand prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate pe Site.

Clauza de copywright:

Intregul continut al acestui Site (texte, imagini, grafice, elemente de grafica web, scripturi, etc) este proprietatea Promotorului Legal si a partenerilor sai si este protejat in conformitate cu prevederile legale privind drepturile de autor si dreptul proprietatii intelectuale.

Elementele de continut nu pot fi reproduse decat cu acordul expres al Promotorului Legal si cu mentiunea exacta a sursei de informare (de exemplu:  www.vivacity.ro)

Pentru orice fel de întrebări legate de protecția datelor, puteți sa ne contactați la:

HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL

Sediu: Municipiul Cluj-Napoca, Aleea PROF.VALERIU BOLOGA, Nr. 3, tronson 2, Etaj Parter, Apartament Sp.Com.2, Județ Cluj

Adresa de e-mail:

vanzari@vivacity.ro

Tel: 0725 937 712

Whatsapp