Politica de Confidentialitate

Politica cu privire la prelucrarea datelor personale

Prezenta pagină web (www.vivacity.ro) este proprietatea societății HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Valeriu Bologa, nr.3, tronson 2, sp.com.2, et. parter, jud. Cluj cod de identificare in scopuri de TVA RO24040665, număr de ordine in Registrul Comerțului J12/545/2012 (denumire comercială „Vivacity”).

In cadrul acestei Politici de prelucrare a datelor, „noi” sau „Vivacity” se vor referi la compania noastră HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL.

Generalități 

Scopul acestei Politici este de a informa vizitatorii paginii noastre web (www.vivacity.ro) precum si alte persoane vizate (potențiali clienți) despre modul in care colectam si prelucram datele lor personale, in contextul in care, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare RGPD), avem calitatea de operatori de date personale.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importanta pentru noi, astfel încât ne propunem sa asiguram transparenta cu privire la practicile de prelucrare precum si securitatea acestora.

 1. Prelucrarea datelor personale

Ce date colectam de la dumneavoastră si in ce scop?

Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră

Colectăm mai multe tipuri de informații de la și/sau despre utilizatorii site-ului nostru, inclusiv, de exemplu:

– informații pe care le colectăm când navigați pe site-ul nostru, inclusiv adrese IP, cookie-uri și web beacon-uri;

– nume și prenume, detalii de contact, înregistrări și copii ale corespondenței (inclusiv adrese de e-mail, telefon), inclusiv în cazul în care ne contactați și/sau accesați online serviciile noastre.

Atunci când vizitați site-ul nostru si utilizați Formularul de contact sau alte servicii din website-ul www.vivacity.ro care presupun înregistrare de date, colectam in mod direct de  la dumneavoastră date personale precum: nume, prenume, email, telefon pe care in mod voluntar le oferiți.

Site-ul nostru utilizează informaţia stocată, şi anume detaliile furnizate de dumneavoastră în utilizarea funcţionalităţilor pe care acesta le pune la dispoziţia dumneavoastră, în scopul de a facilita accesul la acest site și comunicarea intre parti, de a îmbunătăţi produsele şi serviciile pe care le comercializăm şi pentru a vă informa cu privire la ultimele produse şi servicii de care sunteţi interesat.

Totodată, când utilizați site-ul www.vivacity.ro, de fiecare dată când ne furnizați sau este necesar să accesăm orice fel de informații care, datorită caracteristicilor lor, ne permit să vă identificăm, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon, (date cu caracter personal), fie că se realizează în scopuri de navigare pe site-ul nostru web, prezentare a produselor noastre, ofertare a serviciilor/produselor pe care le comercializăm, sau chiar înregistrarea unor sugestii/reclamaţii/solicitări/întrebări venite din partea utilizatorilor site-ului nostru, vi se va aplica această Politică de confidențialitate.

Comunicările electronice in scop comercial tip newsletter le vom realiza doar cu consimțământul dumneavoastră.

Atunci când suntem in decurs de încheiere a unui contract intre noi si dumneavoastră, va vom solicita o serie de acte si documente necesare legal a fi puse la dispoziție, având ca baza legala de prelucrare execuția contractului.

In interes de recrutare, colectam datele dumneavoastră personale (incluse in CV, precum: date legate de studii, istoric angajări, competente, etc.) si le vom utiliza strict in acest  scop si in conformitate cu aceasta Politica.

Totodată, colectam in mod indirect anumite date despre dumneavoastră, atunci când utilizați website-ul nostru www.vivacity.ro, in interes legitim sau cu acordul dumneavoastră (atunci când se aplica), cu scopul de a opera si a îmbunătăți funcționalitățile site-ului nostru, pentru asigurarea securității acestuia, pentru analiza aspectelor legate de vizitatori.si preferințe de navigare precum si pentru a oferi materiale de marketing personalizate. Astfel, colectam date precum adresa IP, locația geografica, setări de browser, sistem de operare utilizat, etc. Atunci când vizitaţi un site web dezvăluiţi anumite informaţii despre dumneavoastră, ca adresa IP, ora vizitei, locul de unde s-a realizat accesarea site-ului. În scopul de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noştri, site-ul poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea şi urmărirea preferinţelor dumneavoastră. Spre exemplu, putem folosi cookie-uri pentru a vă putea furniza informaţii şi servicii bazate pe preferinţele pe care vi le-aţi exprimat în vizitele dumnevoastră anterioare pe site. Pentru mai multe detalii, accesați Politica Cookies.

Dacă aveţi întrebări, sugestii şi/sau critici/reclamaţii legate de protecţia datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la:

HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL

Sediu: Municipiul Cluj-Napoca, Aleea PROF.VALERIU BOLOGA, Nr. 3, tronson 2, Etaj Parter, Apartament Sp.Com.2, Județ Cluj

Adresa de e-mail:

vanzari@vivacity.ro

Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal?

 • Pentru a răspunde la mesaje, întrebări, reclamaţii şi/sau solicitări de oferte, pe care ni le trimiteţi, respectiv pentru a procesa cele enumerate
 • Pentru a vă putea comunica informaţii importante, în legătură cu serviciile şi produsele pe care le comercializăm
 • Pentru iniţierea şi desfăşurarea unei relaţii de afaceri
 • Pentru a vă informa despre noile noastre servicii și produse, sau despre modificările aduse acestora, inclusiv direct marketing
 • Compilarea de statistici privind utilizatorii
 • Securitatea și îmbunătățirea site-ului nostru.

În măsura în care, după citirea prezentei politici, nu veți dori să ne furnizați anumite informații obligatorii, se poate ajunge în situația în care nu veți putea utiliza anumite funcții sau servicii disponibile pe site-ul nostru. De exemplu pentru a putea formula o cerere de ofertă sau pentru a înregistra o sugestie, un comentariu, o reclamaţie este necesar să completaţi anumite/toate câmpurile formularului pus la dispoziţia dumneavoastră. În măsura în care refuzaţi furnizarea datelor cu caracter personal solicitate, HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL îşi rezervă dreptul de a nu vă oferi acces la respectivele funcţii ale site-ului.

Transmiterea datelor personale către terțe persoane

Din motive organizatorice ce țin de interesul nostru legitim (ex: accesare resurse comune, punere la dispoziție de facilitați IT precum stocare date, pentru a proteja drepturile și bunurile Companiei și a afiliaților acesteia (aceasta include schimbul de informații în scopul protejării împotriva fraudei și al reducerii riscului de credit. etc), informații legate de datele dumneavoastră personale pot fi accesate si de către alte persoane afiliate grupului HERCE din care facem parte, inclusiv compania mama.

De asemenea, este posibil ca alte terțe părți sa aibă acces la datele dumneavoastră personale, in măsura in care acest lucru este necesar in desfășurarea activităților contractate. Astfel, este posibil sa divulgam date personale către furnizori de produse si servicii IT (mentenanță, aplicații si sisteme software, securitate) sau marketing (analiza, promovare).

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră către diverse autorități, instituții publice, avocați, companii de asigurare, auditori, consultanți externi doar in măsura in care este nevoie ca acestea sa fie cunoscute sau prelucrate conform cerințelor legale aplicabile.

Pot fi situații in care vom fi nevoiți sa divulgam datele dumneavoastră personale atunci când este necesar conform unei cerințe legale sau când este necesar sa protejam un interes vital (al dumneavoastră sau a unei alte persoane fizice). De asemenea, aceasta situație poate fi aplicata si in cazul in care este necesar pentru stabilirea si exercitarea dreptului nostru de apărare in fata unor reclamații / litigii.

Retenția datelor

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru realizarea scopurilor indicate în secțiunea „ Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal?” , ținând cont de legislația aplicabila si de normele interne de păstrare. In cazul procesului  de recrutare, vom reține CV-ul dumneavoastră pe o perioada de pana la un an după încheierea campaniei de recrutare. După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmează a fi (i) distruse, (ii) transferate către un alt operator de date cu caracter personal, sub condiția ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în limite și scopuri similare cu cele agreate inițial sau (iii) transformate în date anonime și păstrate exclusiv pentru scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică.

Securitatea datelor

Prin implementarea de masuri specifice de securitate a informațiilor, protejam datele dumneavoastră personale pe care le prelucram.

Datele dumneavoastră personale nu părăsesc spațiul UE, dar daca va fi cazul, ne vom asigura ca transferul se va face doar in mod legal din punct de vedere al protecției datelor (ex: acolo unde exista decizii de adecvare, Privacy Shield, sau clauze contractuale specifice, etc.).

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiul legal pentru colectarea şi procesarea datelor cu caracter personal depinde de contextul specific în care sunt colectate.

De regulă, HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimţământului exprimat în acest sens,  (art. 6, par. 1, lit. a din regulamentul european privind prelucrarea datelor cu caracter personal – RGPD), dacă are nevoie de date cu caracter personal pentru îndeplinirea unui contract încheiat cu dumneavoastră sau dacă respectivele date cu caracter personal colectate sunt necesare în vederea utilizării anumitor funcţionalităţi puse la dispoziţie prin intermediul site-ului nostru. (art. 6, par. 1, lit. b din RGPD).

În unele cazuri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care se referă la noi (art. 6, par. 1, lit. c din RGPD), cum ar fi obligaţiile legale de păstrare a datelor, sau pentru protejarea intereselor dumneavoastră esenţiale sau a intereselor esenţiale ale unei alte persoane (art. 6, par. 1, lit. d din RGPD).

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza altor interese, nemenţionate mai sus (sau interesele terţilor), vă vom informa despre aceste interese întemeiate la momentul oportun.

Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de utilizator al site-ului www.vivacity.ro

HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal se angajează să respecte confidențialitatea datelor colectate și să vă garanteze că vă puteți exercita drepturile. Vă puteți exercita dreptul de a fi informat, de a accesa, de a rectifica, de a anula datele personale, de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail vanzari@vivacity.ro.

 1. A) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate

Utilizatorul site-ului www.vivacity.ro are dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare  că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc şi, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective şi la următoarele informaţii: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate acolo unde este cazul, perioada pentru care se preconizează că respectivele date cu caracter personal vor fi stocate acolo unde este posibil, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la utilizator, orice informaţii disponibile privind sursa acestora şi cu privire la care HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL deţine informaţii.

 1. B) Dreptul la rectificare

Utilizatorul are dreptul de a obţine din partea HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care datele cu caracter personal au fost prelucrate, utilizatorul are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

 1. C) Dreptul la restricţionarea prelucrării

Utilizatorul are dreptul de a obţine din partea HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL restricţionarea prelucrării în cazul în care:

 • exactitatea datelor cu caracter personal este contestată, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor respective.
 • prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ştergerii datelor colectate, solicitând în schimb restricţionarea utilizării acestora.
 • în cazul în care HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării dar utilizatorul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă,
 • utilizatorul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale utilizatorului
 1. D) Dreptul la opoziţie

În orice moment utilizatorul are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal. HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL nu mai prelucrează de la acel moment datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL demonstrează că are motive temeinice, legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate, fie că este vorba despre apărarea unui interes legitim sau drept al său, fie că este vorba despre o obligaţie legală care impune prelucrarea datelor cu caracter personal în continuare. E) Dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Utilizatorul are dreptul de a obţine din partea operatorului www.vivacity.ro ştergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, fără întârzieri nejustificate. Operatorul www.vivacity.ro îşi asumă obligaţia de a şterge respectivele date cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se iveşte unul dintre următoarele motive:

– în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost furnizate/colectate (exceptând situaţia în care există o obligaţie legală care impune prelucrarea datelor cu caracter personal în continuare);

– utilizatorul şi-a retras consimţământul pe baza căruia prelucrarea a avut loc;

– utilizatorul se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în  ceea ce priveşte prelucrarea;

– datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului sub incidenţa căruia se află acesta.

În situaţia în care operatorul www.vivacity.ro a dezvăluit şi a transmis datele cu caracter personal unor terţe persoane (parteneri contractuali), şi este obligat să le şteargă, operatorul www.vivacity.ro, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa partenerii contractuali care prelucrează la rândul lor respectivele date cu caracter personal că utilizatorul a solicitat ştergerea lor.

Acest drept nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

 1. F) Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere 

Dacă utilizatorul este de părere că HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, acesta ne poate contacta. De asemenea, utilizatorii au dreptul de a adresa o plângere autorităţii de supraveghere competente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

În măsura în care vom aduce modificări semnificative acestei Politici de confidențialitate, în special cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom solicita să reînnoiți acordul cu privire la prezentele Condiții de utilizare înainte ca aceste modificări să se aplice efectiv.

Clauza de continut (disclaimer):
Promotorul legal isi rezerva dreptul de a modifica informatiile si aplicatiile pe care le ofera pe acest Site, oricand si fara anuntarea prealabila a utilizatorilor.

Imaginile produselor prezentate pe Site sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in orice mod (dimensiuni, dotari, orientare, aspect, etc) de imaginile produselor livrate, acestea putand prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate pe Site.

Clauza de copywright:
Intregul continut al acestui Site (texte, imagini, grafice, elemente de grafica web, scripturi, etc) este proprietatea Promotorului Legal si a partenerilor sai si este protejat in conformitate cu prevederile legale privind drepturile de autor si dreptul proprietatii intelectuale.

Elementele de continut nu pot fi reproduse decat cu acordul expres al Promotorului Legal si cu mentiunea exacta a sursei de informare (de exemplu: CÒ www.vivacity.ro)

Pentru orice fel de întrebări legate de protecția datelor, puteți sa ne contactați la:

Email: vanzari@vivacity.ro sau la Tel: 0725 937 712

Data ultimei actualizari: Aprilie 2021

Whatsapp