Tel: 0725 937 712

Politica de confidentialitate

Politica cu privire la prelucrarea datelor personale

Prezenta pagină web (www.vivacity.ro) este proprietatea societății HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Valeriu Bologa, nr.3, tronson 2, sp.com.2, et. parter, jud. Cluj cod de identificare in scopuri de TVA RO24040665, număr de ordine in Registrul Comerțului J12/545/2012 (denumire comercială „Vivacity”).

In cadrul acestei Politici de prelucrare a datelor, „noi” sau „Vivacity” se vor referi la compania noastră HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL.

Generalități 

Scopul acestei Politici este de a informa vizitatorii paginii noastre web (www.vivacity.ro) precum si alte persoane vizate (potențiali clienți) despre modul in care colectam si prelucram datele lor personale, in contextul in care, conform Regulamentului general de protecție a datelor (GDPR), avem calitatea de operatori de date personale.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importanta pentru noi, astfel încât ne propunem sa asiguram transparenta cu privire la practicile de prelucrare precum si securitatea acestora.

A. Prelucrarea datelor personale

Ce date colectam de la dumneavoastră si in ce scop?

Atunci când vizitați site-ul nostru si utilizați Formularul de contact sau alte servicii din website-ul www.vivacity.ro care presupun înregistrare de date, colectam in mod direct de  la dumneavoastră date personale precum: nume, email, telefon pe care in mod voluntar le oferiți. Scopul colectării datelor este de a facilita comunicarea intre părți si de a va putea răspunde personalizat.

De asemenea, colectam datele dumneavoastră de contact (email, telefon) atunci când interacționați direct cu noi, cu scopul de a comunica referitor la cereri de oferta, întrebări, solicitări informații, etc.

Comunicările electronice in scop comercial tip newsletter le vom realiza doar cu consimțământul dumneavoastră.

Atunci când suntem in decurs de încheiere a unui contract intre noi si dumneavoastră, va vom solicita o serie de acte si documente necesare legal a fi puse la dispoziție, având ca baza legala de prelucrare execuția contractului.

In interes de recrutare, colectam datele dumneavoastră personale (incluse in CV, precum: date legate de studii, istoric angajări, competente, etc.) si le vom utiliza strict in acest  scop si in conformitate cu aceasta Politica.

Totodată, colectam in mod indirect anumite date despre dumneavoastră, atunci când utilizați website-ul nostru www.vivacity.ro, in interes legitim sau cu acordul dumneavoastră (atunci când se aplica), cu scopul de a opera si a îmbunătăți funcționalitățile site-ului nostru, pentru asigurarea securității acestuia, pentru analiza aspectelor legate de vizitatori

si preferințe de navigare precum si pentru a oferi materiale de marketing personalizate. Astfel, colectam date precum adresa IP, locația geografica, setări de browser, sistem de operare utilizat, etc. Pentru mai multe detalii, accesați Politica Cookies.

Transmiterea datelor personale către terțe părți

Din motive organizatorice ce țin de interesul nostru legitim (ex: accesare resurse comune, punere la dispoziție de facilitați IT precum stocare date), informații legate de datele dumneavoastră personale pot fi accesate si de către alte persoane afiliate grupului HERCE din care facem parte, inclusiv compania mama.

De asemenea, este posibil ca alte terțe părți sa aibă acces la datele dumneavoastră personale, in măsura in care acest lucru este necesar in desfășurarea activităților contractate. Astfel, este posibil sa divulgam date personale către furnizori de produse si servicii IT (mentenanță, aplicații si sisteme software, securitate) sau marketing (analiza, promovare).

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră către diverse autorități, instituții publice, avocați, companii de asigurare, auditori, consultanți externi doar in măsura in  care este nevoie ca acestea sa fie cunoscute sau prelucrate conform cerințelor legale aplicabile.

Pot fi situații in care vom fi nevoiți sa divulgam datele dumneavoastră personale atunci când este necesar conform unei cerințe legale sau când este necesar sa protejam un interes vital (al dumneavoastră sau a unei alte persoane fizice). De asemenea, aceasta situație poate fi aplicata si in cazul in care este necesar pentru stabilirea si exercitarea dreptului nostru de apărare in fata unor reclamații / litigii.

Retenția datelor

Vom prelucra datele dumneavoastră personale atâta timp cat exista scopul prelucrării, ținând cont de legislația aplicabila si de normele interne de păstrare. In cazul procesului  de recrutare, vom reține CV-ul dumneavoastră pe o perioada de pana la un an după încheierea campaniei de recrutare.

Securitatea datelor

Prin implementarea de masuri specifice de securitate a informațiilor, protejam datele dumneavoastră personale pe care le prelucram.

Datele dumneavoastră personale nu părăsesc spațiul UE, dar daca va fi cazul, ne vom asigura ca transferul se va face doar in mod legal din punct de vedere al protecției datelor (ex: acolo unde exista decizii de adecvare, Privacy Shield, sau clauze contractuale specifice, etc.).

Drepturile dumneavoastră

In calitate de persoana fizica, aveți anumite drepturi pe care puteți sa vi le exercitați, iar  noi va vom răspunde in conformitate cu toate cerințele legale aplicabile. Important este  de subliniat faptul ca unele din drepturile de mai jos pot fi aplicate limitativ in anumite

circumstanțe; pentru orice fel de detalii, precum si pentru transmiterea solicitării dumneavoastră va rugam sa ne contactați.

Astfel, beneficiați de următoarele drepturi:

  1. de a fi informat cu privire la modul in care va prelucram datele (acest lucru îl demonstram prin prezenta si comunicarea acestei Politici)
  2. de a avea acces la datele pe care noi le deținem (ne puteți solicita informații referitoare la datele personale pe care noi le deținem)
  3. de rectificare a datelor (va rugam sa ne sesizați când datele personale înregistrate nu sunt corecte)
  4. dreptul de ștergere a datelor (in vederea eliminării datelor personale din evidenta noastră, atunci când acest lucru este aplicabil)
  5. dreptul de obiecție cu privire la modul in care va prelucram datele personale
  6. dreptul de portabilitate a datelor (putem sa va transmitem datele intr-un format automat)
  7. drepturi de obiecție privire la decizii automate si profilare, care pot avea efecte semnificative
  8. dreptul de a va adresa direct către Autoritatea de Supraveghere, in vederea formulării unei plângeri (www.dataprotection.ro)

În cazul în care vom face modificări la această politică, acestea vor fi disponibile pe pagina https://vivacity.ro/politica-cookie-uri/, pentru ca dvs. să consultați în orice moment politica revizuită.

Pentru orice fel de întrebări legate de protecția datelor, puteți sa ne contactați la:

Email: vanzari@grupoherce.com sau la Tel: 0725 937 712

Data intrare in vigoare: Mai 2018